Костянтинівська територіальна громада

Миколаївська область, Миколаївський район

10.02.2024 13:27

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

до-уваги-громадян.jpg

 

Додаток 3

до Порядку передачі документації

для надання висновку з оцінки впливу

на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

 

Дата: (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

 

Реєстраційний номер 4169 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

  1. Планована діяльність

Планованою діяльністю передбачається розробка кар’єру з метою видобування корисної копалини на родовищі пісків Баловне (ділянка №2), яке розташоване на південно-східній околиці с. Баловне Костянтинівської сільської територіальної громади Миколаївського р-ну (Новоодеського р-ну) Миколаївської обл. Родовище будівельних пісків Баловне знаходиться в сприятливих гірничо-геологічних умовах і розробляється відкритим способом. Приймається транспортна система розробки з паралельним просуванням фронту робіт та з внутрішнім відвалоутворенням. Розробка розкривних порід передбачається одноківшовим екскаватором типу зворотня лопата з бульдозерним відвалом та вантаженням в автосамоскиди і транспортуванням у внутрішні відвали (вироблений простір кар’єру). До корисної копалини на родовищі віднесені кварцеві середньоплейценові алювіальні піски ольшанського надгоризонту. По закінченню видобування корисних копалин передбачена рекультивація земель. Родовище Баловне (ділянка №2) розташоване на відстані 230 м від південно-східної околиці с. Баловне Миколаївського р-н Миколаївської обл., на земельних ділянках за кадастровими номерами 4824880400:02:008:0021 та 4824880400:03:000:1437. Загальна площа ділянок – 8,3681 га. Площа родовища відповідно до Спеціального дозволу на користування надрами – 8,41 га. Балансові запаси пісків на родовищі Баловне за категорією В – 251 тис. м3; за категорією С1 – 247 тис. м3; категорією В+С1 – 498 тис. м3. Режим роботи – сезонний, 157 робочих днів на рік, в 1 зміну, тривалість зміни 8 годин. (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

  1. Суб’єкт господарювання

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІДІЯ" 32023139 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) Україна, 56660, Миколаївська обл., Новоодеський р-н, село Гур'ївка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 31 місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

  1. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації пр. Центральний, 16, м. Миколаїв, 54029 ecolog@mk.gov.ua (0512)46-04-27 Охрименко Світлана Миколаївна (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

1.Висновок з оцінки впливу на довкілля 2. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 3. Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»). Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації та інші установи. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля». (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати нормативний документ, що передбачає його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля. 1 Дата та час: 27.02.2024 10:00; 1 Лінк: https://us04web.zoom.us/j/74364142958?pwd=fGM9GbrJtJjElrLG6PrEGm1GGbuJVi.1; 2 Лінк: Идентификатор конференции: 743 6414 2958 Код доступа: a6rzf2; Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення

Громадські слухання відбудуться

1. Дата та час: 27.02.2024 10:00;

1Лінк:https://us04web.zoom.us/j/74364142958?pwd=fGM9GbrJtJjElrLG6PrEGm1GGbuJVi.1; 2

Лінк: Идентификатор конференции: 743 6414 2958 Код доступа: a6rzf2;

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6 . Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації пр. Центральний, 16, м. Миколаїв, 54029 ecolog@mk.gov.ua (0512)46-04-27 Охрименко Світлана Миколаївна (зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу) 7 . Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації пр. Центральний, 16, м. Миколаїв, 54029 ecolog@mk.gov.ua (0512)46-04-27 Охрименко Світлана Миколаївна (зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 341 аркушах. (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9 . Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними Костянтинівська сільська територіальна громада - Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Костянтинівка, вул. Гагаріна, буд. 29, тел: 095-00-56-663, e-mail: office@kostgromada.gov.ua, контактна особа – Латій Світлана. Ознайомитись зі звітом з ОВД можна з 08.02.2024 р. ПП «ЛІДІЯ» - Миколаївська обл., Миколаївський р-н, с. Гурʼївка, вул. Центральна, 31, e-mail: alekseevaalena211@gmail.com, контактна особа – Хіврич Віктор, тел. (066) 65-46-786. Ознайомитись зі звітом з ОВД можна з 08.02.2024 р. Інженерпроектувальник Перова Л.О. - м. Миколаїв, вул. Троїцька, 238, оф.416, тел. (096)6698848, e-mail: lyuda_perova416@ukr.net, контактна особа – Перова Людмила. Ознайомитись зі звітом з ОВД можна з 08.02.2024 р. (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

 

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 824 від 14.09.2020, № 967 від 08.09.2023}