Костянтинівська територіальна громада

Миколаївська область, Миколаївський район

27.02.2023 15:14

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для СТОВ «Промінь» (Проммайданчики № 1, № 4)

63fcae4c729fe__викиди.jpg

Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Промінь» (СТОВ «Промінь», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 31909298),  зареєстроване за юридичною адресою: 56653, Україна, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, Костянтинівська сільська  територіальна громада, с. Себине, вул. Миру, 1А, тел. +38(095)876-87-54, e-mail: stov.promin123@gmail.com, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними  джерелами для СТОВ «Промінь» (Проммайданчики № 1, № 4) для подальшого провадження господарської діяльності.

СТОВ «Промінь» (Проммайданчик № 1) розташоване за адресою: 56653, Україна, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, Костянтинівська сільська об’єднана територіальна громада, с. Себине, вул. Миру, 1А.

СТОВ «Промінь» (Проммайданчик №4) розташоване за адресою: 56653, Україна, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, Костянтинівська сільська об’єднана територіальна громада, с. Себине, вул. Слов’янська, 43 Б, та знаходиться на відстані 186 м у східному напрямку від границі проммайданчика № 1.

СТОВ «Промінь» (Проммайданчики № 1, № 4) відносяться до ІІІ групи за впливом на стан забруднення атмосферного повітря. Планована діяльність відсутня у переліку видів діяльності, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають обов’язковій оцінці впливу на довкілля.

СТОВ «Промінь» (Проммайданчик № 1) спеціалізується на розведенні, вирощуванні та утриманні свійської птиці (качок, гусей), а також вирощуванні, зберіганні зернових та технічних культур.

СТОВ «Промінь» (Проммайданчик № 4) представлений складом ПММ та спеціалізується на прийманні, зберіганні та відпусканні дизпалива.

Основними джерелами утворення забруднюючих речовин є: птахівницьке, енергетичне та ремонтне виробництва, складське та транспортне господарства, склад ПММ.

Викиди  забруднюючих  речовин  в  атмосферне  повітря  здійснюються 54  стаціонарними  джерелами, з яких 6 відноситься до категорії організованих та 48 – до категорії неорганізованих.

Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря складає  3,47735 т/рік, в тому числі: речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 2,08090 т/рік, діоксиду азоту – 0,04978 т/рік, оксиду азоту – 0,00000 т/рік, аміаку – 0,10240 т/рік, діоксиду сірки – 0,00000 т/рік, сірководню – 0,02811 т/рік, оксиду вуглецю – 0,06657 т/рік, діоксиду вуглецю – 0,15980 т/рік, формальдегіду – 0,06400 т/рік, неметанових летких органічних сполук (НМЛОС) – 0,02779 т/рік, ксилолу – 0,00100 т/рік, метану – 0,89700 т/рік.

Перевищень норм гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин немає. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не плануються. На проммайданчиках не потрібно впровадження найкращих доступних технологій та методів керування. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають вимогам законодавства.

Передбачено проведення виробничого контролю на джерелі викидів № 14 по речовинам у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом з періодичністю 1 раз на рік.

Звернення та зауваження щодо діяльності СТОВ «Промінь» (Проммайданчики № 1, № 4) можна надсилати протягом 30 днів до управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації за адресою: 54029, Україна, Миколаївська обл., Миколаївська міська територіальна громада, м. Миколаїв, пр. Центральний, 16, тел./факс (0512) 46-04-27, e-mail: ecolog@mk.gov.ua.